Όροι και Προϋποθέσεις


Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

 • Αυτός ο ιστότοπος www.fasciatherapy.eu ανήκει στον εναλλακτικό θεραπευτή
  Heinz G. Huber και τελεί υπό την ευθύνη του.

 • Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, των κειμένων, των γραφικών, των φωτογραφιών, των σχεδίων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και των προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

 • Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, λήψη (downloading), μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου.

 • Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση (uploading), ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της του ιστοτόπου www.fasciatherapy.eu ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

 • Ο ιστότοπος www.fasciatherapy.eu διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να προσθέτει ή/και να μεταβάλλει μονομερώς το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου και τους όρους χρήσης του οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο.  


Ευθύνη Χρήστη

 • Οι χρήστες του ιστοτόπου www.fasciatherapy.eu αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου τρίτων ή δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις ή δύναται να προκαλέσει βλάβη σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο.

 • Οι χρήστες του ιστοτόπου δεν δικαιούνται να μεταδίδουν πληροφορίες οι οποίες σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις παραβιάζουν ηθελημένα ή αθέλητα την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις της, (π.χ. εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας), δύναται να παρενοχλήσουν τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και οποιοδήποτε περιεχόμενο που χρησιμοποιείται για τη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 • Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του www.fasciatherapy.eu και προκειμένου να κρατήσετε ραντεβού ή να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτον κατά παράβαση των διατάξεων του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

 • Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, πελάτης έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του Ν. 2472/1997

 • Ο χρήστης που επισκέπτεται τον διαδικτυακό τόπο αναγνωρίζει ότι διάβασε τους παρόντες όρους, συμφωνεί με αυτούς και αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησής τους, τόσο στο πλαίσιο της σύμβασης που καταρτίζεται με την αποδοχή τους, όσο και στο πλαίσιο της γενικής υποχρέωσής του για τήρηση της νομοθεσίας.

© 2020 - all rights reserved!

Contact: office@fasciatherapy.com