Διατηρήστε την υγεία σας

- ΧΑΛΑΡΩΣΗ

- ΔΙΑΤΡΟΦΗ

- ΚΙΝΗΣΗ

Ο καθένας από αυτούς τους παράγοντες επηρεάζει θετικά την υγεία σας, αλλά αν τους συνδυάσετε όλους το αποτέλεσμα μπορεί να είναι θεαματικό! 

Η εναλλακτική Φασιαθεραπεία (Fasciatherapy) μπορεί να σας βοηθήσει και αποτελεί ένα μέρος της συνολικής φροντίδας για την υγεία! 

Ιατρικό ιστορικό ασθενούς

Θα αφιερώσουμε χρόνο για να συζητήσουμε την τρέχουσα κατάσταση της υγείας σας και το ιστορικό σας!

Συμπληρώστε το Ερωτηματολόγιο εκ των προτέρων.

Ραντεβού

Προγραμματίζουμε ένα αρχικό ατομικό ραντεβού διάρκειας 50 λεπτών. Αν κριθεί απαραίτητο, προγραμματίζουμε και δεύτερο ραντεβού έπειτα από 72 τουλάχιστον ώρες. Σε ειδικές περιπτώσεις ίσως απαιτηθούν και πρόσθετα ραντεβού.

Ειδικές θεραπείες

Η διαδικασία περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη εξέταση και ολιστική εναλλακτική θεραπεία προσαρμοσμένη στις ατομικές σας ανάγκες, ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση της υγείας σας.

Επικοινωνία

Σε περίπτωση ακύρωσης, το ραντεβού δεν θα χρεωθεί αν ακυρωθεί τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα. Αυτό διασφαλίζει τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού ασθενών. 

Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.